Takijiri-oji > Tsugizakura-oji

Takijiri-oji > Tsugizakura-oji

A poetry